Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

86 kmPraha 5 - Smíchov, Štefánikova 75/48 (4. patro)

JUDr. Zuzana Suchánková, advokátka

Zabýváme se generální praxí, neboli všemi obory práva. Za zmínku stojí především autorské právo, rodinné právo, občanské právo, pracovní a trestní právo. Jazykové zaměření na slovenštínu, ruštinu a polštinu.

Mgr. Antonín Votava

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Michal Pacovský, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Petra Ščasná

Nabízím právní služby se zaměřením na nezletilé děti, výživné, rozvody, společné jmění manželů a na trestní i přestupkové právo včetně ochrany osobnosti. Advokátní služby poskytuji také v anglickém a německém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Bc. Petr Skopal, advokát

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, trestní, insolvenční, pracovní a rodinné právo, vymáhaní pohledávek, výkon rozhodnutí a exekuce, zastupování klientů před soudy a správními orgány a před Ústavním soudem ČR.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Advokát JUDr. Ing. Martin Janoušek

Nabízíme svým klientům znalosti domácího právního a podnikatelského prostředí a právní služby na mezinárodní úrovni za současného respektování tuzemských cen. Právní poradenství této kanceláře mohou využívat jak tuzemské, tak i zahraniční společnosti (právní …

Mgr. Jan Dajbych

Nabídka právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Jaroslav Horký, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby a poradenství i v anglickém jazyce. Specializuji se na občanské, bytové(vlastnictví, nájemné), dědické a finanční právo, dále na cenné papíry, fúze a akvizice, daně, ústavní a obchodní právo i veřejné zakázky.

Advokát a rozhodce - JUDr. Jaroslav Jenerál

Nabídka komplexních služeb advokáta a rozhodce se zaměřením na trestní, občanské právo a spornou agendu.

JUDr. Miloš Červinka, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Tomáš Krejčí, advokát

Nabídka právních služeb se specializací na zakládání společností, konkurzy a vyrovnání, likvidace a bytové právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Vladimír Hyský, advokát

Poskytujeme komplexní služby ve všech oblastech práva či vymáhání pohledávek a dluhů legitimní cestou.

Mgr. Ladislav Pavlů, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

MGR. BLANKA MÜLLER advokátní kancelář

Specializujeme se na právo nemovitostí, obchodní, rodinné, rozvody včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, právo pracovní, dědické, pojišťovací, trestní, sepisování smluv a stanovisek, vymáhání pohledávek. Právní služby …

84 kmPraha - Nové Město, Petrská 1136/12

Mgr. Daniela Houdková

Poskytování právních služeb se zaměřením na autorské a rodinné právo.

JUDr. Martin Doubrava, advokát

Provoz advokátní kanceláře nabízející právní služby ve všech právních oblastech.

Mgr. Jan Poláček, advokát

Mgr. Jan Poláček, advokát

Kancelář poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve …

Mgr. Martin Rotta

Nabídka služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, likvidace, občanského a obchodního práva a výkonu rozhodnutí.

Mgr. Radka Šimková

Poskytuji právní služby v oblasti cenných papírů a insolvence. Zastupuji obchodní společnosti i neziskové organizace v soudních sporech a arbitráží.

Mgr. František Mészáros, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář

Poskytování právních služeb se zaměřením na fúze a akvizice, občanské, obchodní a pracovní právo.

JUDr. Taťána Kafková, advokátka

Nabídka právních služeb se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, rodinné a trestní právo.

JUDr. Tomáš Kaiser

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na trestní a bankovní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Marek Šimák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo.

85 kmPraha - Nové Město, Havlíčkova 1682/15

Mgr. Kamil Fotr, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské, rodinné, pracovní a obchodní právo.

Mgr. František Korbel Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na veřejnou správu, legislativu, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

JUDr. Petr Pýcha

Nabídka právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

Thomas Hrubý

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní, autorské, přepravní a mezinárodní právo.

JUDr. Lenka Jahelková

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské, trestní a pracovní právo.

JUDr. Květoslava Štorkánová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, rodinné a obchodní právo.

JUDr. Adam Batuna, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a stavební právo.

85 kmPraha - Nové Město, Panská 895/6

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Mgr. Daniel Šimánek, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo.

Mgr. Augustin Kohoutek

Nabídka služeb v oblasti smluvního práva, fúzí a akvizic, práva informačních technologií a telekomunikačního práva.

Mgr. Ing. Regina Stránská, advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na dražby, konkurz a vyrovnání, likvidace, občanské a obchodní právo.

JUDr. Alena Štumpfová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, rodinné, pracovní a autorské právo.

Mgr. Lukáš Nývlt, advokát

Nabízím právní služby se zaměřením na generální praxi, rozhodčí řízení a zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Jiří Žák

Poskytování poradenství a právních služeb. Advokátní služby poskytuji také v anglickém jazyce. Zajišťuji též funkci insolvenčního správce.

Mgr.Zbyněk Havlík,advokát

Mgr.Zbyněk Havlík,advokát

Poskytuji právní služby. Advokátní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

Ing. Mgr. Vojtěch Tříska

Nabízím právní služby se zaměřením na obchodní i autorské právo, obchodní společnosti, družstva, fúze, akvizice. Zajišťuji exekuce a výkon rozhodnutí. Poskytuji advokátní služby také v anglickém, německém a ruském jazyce.

JUDr. Eva Stehlíková

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní, rodinné a bytové právo.