Geodetické a kartografické práce

MONGEO – geodetické práce

MONGEO – geodetické práce

Kompletní geodetické práce. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Bodová pole (polohová i výšková). Geometrické plány pro rozdělení pozemku. Geometrické plány pro kolaudace RD. Vytyčení hranic pozemků. Vytyčení stavebních objektů, ...

Flat and House

Flat and House

Stavební a projekční společnost. Hlavní činnosti: Architektonická činnost – studie novostaveb a rekonstrukcí, návrhy interiérů, dílenské dokumentace nábytků. Projekční činnost – zpracování dokumentací pro stavební povolení, územní řízení, prováděcí ...

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

OTEVŘENO (nonstop)

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Katastr nemovitostí – zajišťujeme široký rozsah geodetických služeb v oblasti katastru nemovitostí. Provádíme vytyčení vlastnické hranice, vyhotovujeme geometrické plány pro zápis do katastru nemovitostí i další podklady pro majitele pozemků. Poskytujeme ...

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Připravíme projektovou dokumentaci pro novostavbu, rekonstrukci, adaptaci či modernizaci stavby – dokumentaci od úrovně architektonických studií, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení až k realizačnímu projektu stavby. …

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Archeocentrum

Společnost provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou dohledu na území …

Ing. Milan Syrůček geodetické práce

Provádíme veškeré geodetické práce - geometrické plány pro vyznačení budov, věcného břemene a rozdělení pozemku, vytyčení hranic pozemku, zaměření mapových podkladů pro projektování a vytyčení staveb.

Comwell, s.r.o.

Provádění zeměměřičských činností a inženýrské geodézie. Výroba mapových podkladů všeho druhu.

Ing. Jan Chroust

Zajištění geodetických prací pro jednotlivce i úřady, investiční výstavba.

GEO-DC, s.r.o.

Provádíme geodetické práce.

Geodézie Děčín, s.r.o.

Geodézie Děčín, s.r.o.

Provádíme geometrické plány, vytyčení vlastnické hranice, srovnávací sestavení, inženýrskou geodézii, mapové podklady pro předprojektovou a projektovou přípravu, digitální přípravu pro vyhotovení územních plánů měst a obcí.

Petr Skala

Nabídka zhotovování geometrických plánů, zaměřování skutečného provedení dokončených staveb, vytyčování hranic pozemků a zaměřování inženýrských sítí.

Petr Pščolka

Provádění geodetických prací. Vypracování dokumentace.

Tomáš Heteš

Nabídka vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků a objektů, vyznačení věcných břemen.

Ing. Alena Podrazká

Vyhotovujeme geometrické plány. Nabízíme vytyčování hranic pozemků či zaměřování mapových pokladů. Provádíme geodetické práce na stavbách.

Pavla Kavánová

Vyhotovování mapových podkladů, zaměřování inženýrských sítí. Zhotovování geometrických plánů a vytyčování pozemků.

Jakub Masojídek

Nabízíme geodetické práce, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic i staveb a mapové podklady pro projekční činnost.

Václav Kysela

Nabízím geometrické plány, vytyčování staveb a hranic pozemků, zaměření skutečného provedení staveb, podklady pro projekt a zjišťování kubatur.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)