Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Můj právník

On-line právní poradna 24 hodin denně. Průvodce labyrintem paragrafů. Uveřejňujeme příběhy efektivních řešení z reality, právní předpisy, judikáty, vzory smluv a podání a nově online právní poradenství. Právní poradna levně a rychle.

Děčín

Katl, v.o.s.

Nabídka poradenství a konzultací v oblasti advokacie a ekonomie.

JUDr. Josef Hajný

Nabídka právních služeb se zaměřením na trestní, občanské a obchodní právo.

JUDr. Jan Michalec, advokát

Poskytování poradenství a služeb v oblasti obchodního, občanského, rodinného a trestního práva.

Srbská Kamenice 57 +

Mgr. Narcis Tomášek, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, konkursní, trestní, občanské a správní právo.

JUDr. Zdeněk Pánek, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Nabídka služeb v oborech trestní, rodinné, občanské či obchodní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

JUDr. Čeněk Svatoš

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, rodinného a občanského práva.

Mgr. Vladimír Buršík, advokát

Poskytování advokátních služeb včetně soukromého a mezinárodního práva EU.

JUDr. František Zaorálek, advokát

Poskytování komplexních právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Mgr. Marta Hrubešová

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

JUDr. Josef Kuchna, CSc.

Nabídka advokátních služeb v oblasti trestního práva.

JUDr. Eva Ruthová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva.

JUDr. Lubomír Šváb

Nabízíme advokátní služby včetně poradenství.

JUDr. Stanislav Klíč, advokát

Zastupování v soudních sporech a poskytování poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Mgr. Bc. Arnošt Špaček, advokát

Poskytování advokátních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Jaroslav Čapek, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Zajištění právních služeb.

JUDr. Zbyněk Pražák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, korporátní a daňové právo.

Mgr. Jan Hellinger, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního a občanského práva.

Mgr. Martin Kolář, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, insolvenční, občanské a správní právo.

Milan Zamrazil, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti kanonického, přestupkového a trestního práva.

Ing. Karel Pešout

Nabídka služeb akreditovaného mediátora, zaměřeného na rodinné a občanskoprávní mediační řízení a mediace spotřebitelských sporů.

Mgr. Vlastimil Škoda

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Miloš Červinka, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Dolní Habartice 69 +

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

AK JUDr. Miroslav Hlavnička

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní a pracovní právo.

JUDr. Blanka Čechová, advokát

Nabídka služeb advokáta v oblasti občanského i obchodního práva, rozvodů a společného jmění manželů.

JUDr. Vladimíra Kolaříková, advokátka

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, rodinné, trestní či rozvodové právo.

Mgr. et Mgr. Milan Svoboda, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zabývám se obchodním, občanským a insolvenčním právem. Zakládám a likviduji obchodní společnosti a družstva. Zajišťuji ochranu osob.

Vrataninová Radka - notářka

Nabízím služby notářky.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Jiří Veselý, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře. Poskytování služeb v oblasti generální praxe a obchodního práva. Zastupování klientů v trestním řízení a menších a středních obchodních společností včetně komplexního právního zajištění podniku a právních konzultací.

JUDr. Ivana Kamenářová, advokátka

Nabízím zastupování v soudních sporech a poskytování poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)