Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Můj právník

On-line právní poradna 24 hodin denně. Průvodce labyrintem paragrafů. Uveřejňujeme příběhy efektivních řešení z reality, právní předpisy, judikáty, vzory smluv a podání a nově online právní poradenství. Právní poradna levně a rychle.

Děčín

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

Mgr. et Mgr. Milan Svoboda, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zabývám se obchodním, občanským a insolvenčním právem. Zakládám a likviduji obchodní společnosti a družstva. Zajišťuji ochranu osob.

Vrataninová Radka - notářka

Nabízím služby notářky.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Jiří Veselý, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře. Poskytování služeb v oblasti generální praxe a obchodního práva. Zastupování klientů v trestním řízení a menších a středních obchodních společností včetně komplexního právního zajištění podniku a právních konzultací.

Mgr. Martina Knická, advokátka

Poskytuji advokátní služby i v německém a anglickém jazyce. Zaměřuji se na občanské, bytové, obchodní a insolvenční právo, rozvody i společné jmění manželů.

Katl, v.o.s.

Nabídka poradenství a konzultací v oblasti advokacie a ekonomie.

JUDr. Josef Hajný

Nabídka právních služeb se zaměřením na trestní, občanské a obchodní právo.

JUDr. Jan Michalec, advokát

Poskytování poradenství a služeb v oblasti obchodního, občanského, rodinného a trestního práva.

Mgr. Narcis Tomášek, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, konkursní, trestní, občanské a správní právo.

JUDr. Zdeněk Pánek, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Nabídka služeb v oborech trestní, rodinné, občanské či obchodní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

JUDr. Čeněk Svatoš

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, rodinného a občanského práva.

Mgr. Vladimír Buršík, advokát

Poskytování advokátních služeb včetně soukromého a mezinárodního práva EU.

JUDr. František Zaorálek, advokát

Poskytování komplexních právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Mgr. Marta Hrubešová

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

JUDr. Josef Kuchna, CSc.

Nabídka advokátních služeb v oblasti trestního práva.

JUDr. Eva Ruthová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva.

JUDr. Lubomír Šváb

Nabízíme advokátní služby včetně poradenství.

JUDr. Stanislav Klíč, advokát

Zastupování v soudních sporech a poskytování poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Ivana Kamenářová, advokátka

Nabízím zastupování v soudních sporech a poskytování poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Bc. Arnošt Špaček, advokát

Poskytování advokátních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Jaroslav Čapek, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Zajištění právních služeb.

JUDr. Zbyněk Pražák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, korporátní a daňové právo.

Mgr. Jan Hellinger, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního a občanského práva.

Mgr. Martin Kolář, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, insolvenční, občanské a správní právo.

Milan Zamrazil, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti kanonického, přestupkového a trestního práva.

Ing. Karel Pešout

Nabídka služeb akreditovaného mediátora, zaměřeného na rodinné a občanskoprávní mediační řízení a mediace spotřebitelských sporů.

Mgr. Vlastimil Škoda

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Miloš Červinka, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

AK JUDr. Miroslav Hlavnička

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní a pracovní právo.

JUDr. Blanka Čechová, advokát

Nabídka služeb advokáta v oblasti občanského i obchodního práva, rozvodů a společného jmění manželů.

JUDr. Vladimíra Kolaříková, advokátka

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, rodinné, trestní či rozvodové právo.