Znalci a odhadci věcí movitých

Milan Karpíšek – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomiky provádějící odhady cen a posuzování technického stavu motorových vozidel. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla.

Ing. Robert Kulda

Znalecké posudky v oblasti oceňování vozidel, stavebních, lesních a dalších pracovních strojů a strojních technologií.

Ing. Jan Šilhavý – Odhady lékařských přístrojů

Oceňování veškerého movitého majetku. Odhady lékařských přístrojů, zdravotnické techniky, laboratorní techniky, vybavení, strojů a přístrojů. Znalecké posudky, oceňování, hodnocení, poradenství. Posuzování technického stavu, stanovení výše škody. Hodnocení ...

Karel Brejla

Nabízím služby znalce v oblasti drahých kovů, kamenů a ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Mgr. Bc. Arnošt Špaček

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky, oceňování a odhadů použitého zboží.

Josef Doležal

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. specializuji se na oceňování starožitností a uměleckých památek.

Ing. Vlastimil Látal

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství. Specializuji se na oceňování movitých věcí a motorových vozidel.