Znalci a odhadci věcí movitých

Milan Karpíšek – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomiky provádějící odhady cen a posuzování technického stavu motorových vozidel. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla.

PhDr. Karel Jaroš, soudní znalec

Provádíme oceňování obrazů, kreseb, soch, historických fotografií, starožitného nábytku a výtvarných děl. Poskytujeme konzultace o cenách pro aukce a prodej u nás i v zahraničí.

Ing. Robert Kulda

Znalecké posudky v oblasti oceňování vozidel, stavebních, lesních a dalších pracovních strojů a strojních technologií.

Karel Brejla

Nabízím služby znalce v oblasti drahých kovů, kamenů a ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Mgr. Bc. Arnošt Špaček

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky, oceňování a odhadů použitého zboží.

Josef Doležal

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. specializuji se na oceňování starožitností a uměleckých památek.

Ing. Vlastimil Látal

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství. Specializuji se na oceňování movitých věcí a motorových vozidel.