Sdružení neslyšících

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace Děčín

Naším cílem je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů sluchově postižených občanů v ČR. Zajišťujeme tlumočnické služby, sociální poradenství, rehabilitace a aktivizační služby. Půjčujeme kompenzační pomůcky a sluchadla.