Oborové asociace a komory

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Okresní hospodářská komora Děčín

Podpora podnikatelských aktivit v regionu. Poskytování poradenských a informačních služeb. Pořádání odborných seminářů a školení.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Česká lékařská komora, okresní sdružení Děčín

Poskytování poradenství a informací o sdružení. Pořádání školení a seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Český spolek horských průvodců

Naše sdružení zastupuje horské průvodce ve vztazích s orgány státní správy, samosprávy či jinými subjekty a pořádá kurzy. Dále poskytuje poradenství, vzdělávací program pro získání titulu a pořádáme společenské akce pro členy i veřejnost.

Krajská agrární komora Ústeckého kraje

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody SLŠ Šluknov

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou či realizací naučných stezek. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)