Městská a obecní policie

Město Česká Kamenice

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.