Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

V Integrovaném centru pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna si klienti mohou vybrat ze čtyř druhů sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny Dílna u …

Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

Nabízíme pobytové služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa

Poskytujeme ošetřovatelskou, zdravotnickou a odbornou péči, ubytovací a rehabilitační služby. Dále organizujeme volnočasové aktivity seniorů.

Centrum sociálních služeb Děčín

Poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci. Nabídka služeb v oblasti sociální péče a prevence.

Domov důchodců Lipová

Provozujeme domov důchodců pro ženy, které potřebují pravidelnou ošetřovatelskou péči.

Ústav sociální péče Lobendava

Poskytování sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Poskytování ústavní sociální péče postiženým. Nabídka volnočasových aktivit jako keramická, ruční i truhlářská dílna.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Domov Severka Jiříkov

Poskytujeme ošetřovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťujeme zdravotně ošetřovatelské služby, kulturně společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací a to s přihlédnutím ke stupni postižení uživatelů.