Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

Nabízíme pobytové služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa

Poskytujeme ošetřovatelskou, zdravotnickou a odbornou péči, ubytovací a rehabilitační služby. Dále organizujeme volnočasové aktivity seniorů.

Centrum sociálních služeb Děčín

Poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci. Nabídka služeb v oblasti sociální péče a prevence.

Domov důchodců Lipová

Provozujeme domov důchodců pro ženy, které potřebují pravidelnou ošetřovatelskou péči.

Vaše Harmonie, o.p.s.

Provoz domu s pečovatelskou službou. Byty jsou určeny osobám zdravotně postiženým od 18 let věku a seniorům.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Ústav sociální péče Lobendava

Poskytování sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Poskytování ústavní sociální péče postiženým. Nabídka volnočasových aktivit jako keramická, ruční i truhlářská dílna.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

V Integrovaném centru pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna si klienti mohou vybrat ze čtyř druhů sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny Dílna u …

Domov Severka Jiříkov

Poskytujeme ošetřovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťujeme zdravotně ošetřovatelské služby, kulturně společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací a to s přihlédnutím ke stupni postižení uživatelů.