Mateřské školy

MŠ Česká Kamenice, Palackého

Mateřská škola pro 84 dětí se školní jídelnou. Možnost navštěvovat pohybové a výtvarné kroužky, angličtinu, logopedii a další.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Rumburk, V Podhájí

Mateřská škola pro 104 dětí. Součástí školy jsou 4 třídy a školní jídelna. K dispozici je výtvarný, hudební a jazykový kroužek. Zajišťujeme kurz plavání a logopedickou péči.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. K dispozici je kroužek dramatický, aerobiku, ekologického výtvarného tvoření i německého jazyka. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a …

MŠ Rumburk, Komenského

Mateřská škola pro 75 dětí. K dispozici jsou 3 třídy, školní jídelna a zahrada. Nabízíme hudební kroužek.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Rumburk, Krásnolipská

Provozujeme státní mateřskou školu pro 56 dětí se školní jídelnou. Nabízíme výtvarné kroužky. Pořádáme výlety, exkurze a besídky.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Varnsdorf, Křižíkova

Mateřská škola pro 75 dětí se školní jídelnou. Součástí je výuka hry na flétnu i angličtiny, keramický a logopedický kroužek. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Varnsdorf, Pražská

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. K dispozici jsou kroužky keramiky, zpěvu, angličtiny, logopedie.

MŠ Varnsdorf, Poštovní

Provozujeme mateřskou školu pro 37 dětí. Pro děti je zajištěno pravidelné stravování ve školní jídelně a výuka společenského chování. Dále jsou pořádány divadelní představení, návštěvy filmových pohádek, předplavecký výcvik, účast na sportovních olympiádách …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Varnsdorf, T.G. Masaryka

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Varnsdorf, Národní

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou.

MŠ Varnsdorf, Seifertova

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Dolní Podluží

Mateřská škola pro 30 dětí se školní jídelnou. Zajištění kroužků v oblasti tance, hry na flétnu, německého jazyka, zpěvu, plavání, keramiky a divadelních her. Pořádání výletů.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

MŠ Jiřetín pod Jedlovou

Mateřská škola pro 30 dětí se školní jídelnou.

MŠ Horní Podluží

Mateřská škola pro 30 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

MŠ Rumburk, Sukova

Mateřská škola pro 60 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Velký Šenov

Mateřská škola pro 75 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Mikulášovice

Provozujeme státní mateřskou školu pro 80 dětí se školní jídelnou. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče.

MŠ Lobendava

Mateřská škola pro 25 dětí se školní jídelnou.

MŠ Dobrná

Mateřská škola pro 20 dětí se školní jídelnou.

MŠ Janov

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou.

MŠ Česká Kamenice, Komenského

Mateřská škola pro 59 dětí se školní jídelnou. K dispozici je keramický, taneční, přírodovědně ekologický, výtvarný, flétnový i jazykový kroužek.