Školy a výchovné instituce

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

117 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 +
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Učíme lesnické, sociální a bezpečnostně-právní obory. Máme 160 let tradice, pořádáme akce a naším hlavním cílem je spokojenost a uplatnitelnost našich absolventů. Zajišťujeme výuku oborů: lesnictví, lesní mechanizátor, lesnické práce, ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Evropská obchodní akademie Děčín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie se zaměřením evropský hospodářský asistent, sportovní marketing a management, manažer informačních technologií a kreativita podnikání.

ZŠ Děčín, Komenského náměstí

Základní škola pro 700 žáků s družinou. Škola pořádá pěvecké, recitační, matematické a sportovní soutěže. Biologické, zeměpisné, dějepisné i jazykové olympiády, zájmové kroužky a volný internet pro žáky.

Ústav pro bakalářská studia Fakulty dopravní

Výuka je zaměřena na logistiku v souvislosti zejména s železniční, silniční a říční dopravou, ale i dopravou leteckou.

Střední zdravotnická škola Děčín

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent a pečovatelská činnost. Možnost dálkového pětiletého studia.

MŠ Děčín, Liliová

Mateřská škola pro 204 dětí se školní jídelnou.

ZŠ Děčín VI, Na Stráni

Provoz základní školy s kapacitou 450 žáků se školní družinou a klubem. Vydáváme školní časopis. Pořádáme výlety, sportovní akce, plesy, lyžařské kurzy či kurzy plavání. Účastníme se soutěží a vědomostních olympiád. Nabízíme sportovní, keramický i jazykový ...

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství, elektrotechnika, provoz a ekonomika dopravy.

Křesťanská ZŠ Nativity

Křesťanská základní škola pro 100 žáků s jídelnou a klubem. Nabízíme zájmové kroužky fotbalu, florbalu, plavání, včelařství, lukostřelby, šermu a stolního tenisu. Poskytujeme výchovné poradenství. Disponujeme počítačovou učebnou a interaktivními tabulemi. ...

ZŠ Děčín, Míru

Provozujeme základní školu pro 900 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici máme dílny, učebny výtvarné výchovy, informatiky, chemie, fyziky a cvičnou kuchyňku. Dále jsou v areálu školu tři tělocvičny a hřiště. Součástí vybavení jsou interaktivní tabule. ...

Speciální ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Základní škola pro 315 žáků s družinou. Vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.

ZŠ Malšovice

Základní škola pro 80 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola pořádá kulturní a vzdělávací akce a soutěže. Vede zájmové divadelní a kreativní kroužky.

MŠ Janov

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou.

MŠ Dobrná

Mateřská škola pro 20 dětí se školní jídelnou.

Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace

Speciální základní škola a Praktická škola umožňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Maximální počet žáků je 134.

ZUŠ Česká Kamenice

Základní umělecká škola pro 450 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů.

Dětský domov Země dětí a Školní jídelna Česká Kamenice

Dětský domov rodinného typu je určen opuštěným dětem a sirotkům ve věku od 3 do 26 let.

MŠ Česká Kamenice, Palackého

Mateřská škola pro 84 dětí se školní jídelnou. Možnost navštěvovat pohybové a výtvarné kroužky, angličtinu, logopedii a další.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Česká Kamenice, Komenského

Mateřská škola pro 59 dětí se školní jídelnou. K dispozici je keramický, taneční, přírodovědně ekologický, výtvarný, flétnový i jazykový kroužek.

MŠ Mikulášovice

Provozujeme státní mateřskou školu pro 80 dětí se školní jídelnou. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče.

ZŠ Mikulášovice

Provozujeme státní základní školu pro 320 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Vzdělávací program školy je založen na …

MŠ Lobendava

Mateřská škola pro 25 dětí se školní jídelnou.

MŠ Velký Šenov

Mateřská škola pro 75 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:15)

ZŠ Velký Šenov

Základní škola pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Možnost navštěvování kroužku keramiky, flétny, florbalu, angličtiny, volejbalu nebo rybářství.

Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova

Dětský domov se školní jídelnou nabízí útočiště 56 opuštěným dětem a sirotkům. K dispozici je tělocvična. Pořádáme kroužky - bowling, florbal, fotbal, střelecký, keramický, hudební, motoristický, fotografický, stolní tenis, základy práce na PC a jiné.

ZŠ J. Vohradského Šluknov

Základní škola pro 610 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Účastní se projektů Step by step nebo Přes hranice ke hvězdám.

MŠ Horní Podluží

Mateřská škola pro 30 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Rumburk, V Podhájí

Mateřská škola pro 104 dětí. Součástí školy jsou 4 třídy a školní jídelna. K dispozici je výtvarný, hudební a jazykový kroužek. Zajišťujeme kurz plavání a logopedickou péči.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Jiřetín pod Jedlovou

Mateřská škola pro 30 dětí se školní jídelnou.

Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletýh oborů hotelnictví a turismus, management cestovního ruchu, management obchodu a služeb, pedagogika volného času, veřejnoprávní činnost, sociální péče, výchovná a humanitární činnost.

MŠ Rumburk, Sukova

Mateřská škola pro 60 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Velký výběr zájmových kroužků. Nabízíme stravování pro studenty a zaměstnance školy.

MŠ Rumburk, Krásnolipská

Provozujeme státní mateřskou školu pro 56 dětí se školní jídelnou. Nabízíme výtvarné kroužky. Pořádáme výlety, exkurze a besídky.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Rumburk, Komenského

Mateřská škola pro 75 dětí. K dispozici jsou 3 třídy, školní jídelna a zahrada. Nabízíme hudební kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:15)

ZŠ Rumburk, Tyršova

Základní škola pro 600 žáků s družinou. Nabídka individuální logopedické péče, péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Provozujeme státní střední zdravotnickou školu, jenž zajišťuje výuku čtyřletého a pětiletého oboru zdravotnický asistent. Nabízíme možnost dálkového studia.

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Bakalářský studijní program Právní specializace se vyučuje v oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost.

Česká stomatologická akademie

Poskytujeme postgraduální vzdělávání stomatologů. Nabízíme informace z oblasti ortodoncie, implantologie, chirurgie, protetiky, parodontologie, pedostomatologie i prevence. Věnujeme se novinkám v technologii, ekonomice, managementu, právu, PC a IT. Pořádáme …

ZŠ Dolní Podluží

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme turistický, výtvarný, hudební, rybářský i zdravotnický kroužek, výlety, tématické dny či různé soutěže.

ZŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře

Provozujeme základní školu pro 120 žáků 1. - 5. ročníku s družinou a jídelnou. Poskytujeme speciální péče dětem s vadami řeči pod vedením učitelky logopedie.

MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. K dispozici je kroužek dramatický, aerobiku, ekologického výtvarného tvoření i německého jazyka. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a …