Základní školy • okr. Děčín a okolí

ZŠ Děčín, Komenského náměstí

Základní škola pro 700 žáků s družinou. Škola pořádá pěvecké, recitační, matematické a sportovní soutěže. Biologické, zeměpisné, dějepisné i jazykové olympiády, zájmové kroužky a volný internet pro žáky.

ZŠ Děčín VI, Na Stráni

Provoz základní školy s kapacitou 450 žáků se školní družinou a klubem. Vydáváme školní časopis. Pořádáme výlety, sportovní akce, plesy, lyžařské kurzy či kurzy plavání. Účastníme se soutěží a vědomostních olympiád. Nabízíme sportovní, keramický i jazykový …

Křesťanská ZŠ Nativity

Křesťanská základní škola pro 100 žáků s jídelnou a klubem. Nabízíme zájmové kroužky fotbalu, florbalu, plavání, včelařství, lukostřelby, šermu a stolního tenisu. Poskytujeme výchovné poradenství. Disponujeme počítačovou učebnou a interaktivními tabulemi. …

ZŠ Děčín, Míru

Provozujeme základní školu pro 900 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici máme dílny, učebny výtvarné výchovy, informatiky, chemie, fyziky a cvičnou kuchyňku. Dále jsou v areálu školu tři tělocvičny a hřiště. Součástí vybavení jsou interaktivní tabule. …

Speciální ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Základní škola pro 315 žáků s družinou. Vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.

ZŠ Malšovice

Základní škola pro 80 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola pořádá kulturní a vzdělávací akce a soutěže. Vede zájmové divadelní a kreativní kroužky.

Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace

Speciální základní škola a Praktická škola umožňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Maximální počet žáků je 134.

ZUŠ Česká Kamenice

Základní umělecká škola pro 450 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů.

ZŠ Mikulášovice

Provozujeme státní základní školu pro 320 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Vzdělávací program školy je založen na …

ZŠ Velký Šenov

Základní škola pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Možnost navštěvování kroužku keramiky, flétny, florbalu, angličtiny, volejbalu nebo rybářství.

ZŠ J. Vohradského Šluknov

Základní škola pro 610 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Účastní se projektů Step by step nebo Přes hranice ke hvězdám.

ZŠ Rumburk, Tyršova

Základní škola pro 600 žáků s družinou. Nabídka individuální logopedické péče, péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.

ZŠ Dolní Podluží

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme turistický, výtvarný, hudební, rybářský i zdravotnický kroužek, výlety, tématické dny či různé soutěže.

ZŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře

Provozujeme základní školu pro 120 žáků 1. - 5. ročníku s družinou a jídelnou. Poskytujeme speciální péče dětem s vadami řeči pod vedením učitelky logopedie.

ZŠ Varnsdorf, Seifertova

Základní škola pro 450 žáků s družinou a klubem. Účastníme se projektu EU peníze školám. Vedeme kroužek bowlingu, florbalu, výtvarné výchovy, českého jazyka nebo matematiky.

ZŠ Varnsdorf, Edisonova

Základní škola pro 450 žáků s družinou. Organizujeme vánoční besídky, výlety za sportem a kulturou, dny otevřených dveří, cesty do zahraničí, divadelní představení, lyžařské kurzy, školy v přírodě nebo sportovní turnaje. Žáci mají k dispozici elektronickou …

ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše

Provozujeme základní školu pro 420 žáků. K dispozici je školní družina a klub. Výuka je rozšířena v oblasti matematiky. Pro děti jsou dále pořádány projekty, školní výlety, e-twinning, výuka jazyků a informačních technologií. Dále se konají sportovní i …

Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova

Provoz 1. stupně základní školy s kapacitou 228 žáků s družinou pro 150 dětí. Nabízíme florbalový, hudebně-pohybový a výtvarný kroužek včetně výuky anglického jazyka, dopravní výchovy, dívčího klubu i výuky na počítači či dalších sportovních aktivit.