Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Decin.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Ústecký okres Děčín


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Děčín"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

TÜV NORD Czech, s.r.o. - www.tuv-nord.com/cz

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Děčín, Labská 137/17 + pobočky (10) - +420 412 512 684

Okresní státní zastupitelství Děčín - portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Děčín, Masarykovo nám. 97/13 + pobočky (10) - +420 412 518 701, +420 412 589 947

Státní plavební správa - www.plavebniurad.cz

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Děčín - Letná, Husitská 1403/8 + pobočky (2) - +420 412 557 411, +420 412 557 415

OSSZ Děčín - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/ustecky-kraj/ossz-decin

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Děčín - Podmokly, Ruská 61/33 - +420 412 505 111

Policie ČR - Územní odbory Děčín - www.policie.cz/

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Děčín, Kaštanová 301/2 + pobočky (150) - +420 974 432 111

Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce - www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Děčín - Podmokly, Teplická 424/69 + pobočky (38) - +420 412 518 202, +420 412 518 287

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Rumburk - Rumburk 1, Náměstí Lužické 387/2 + pobočky (75) - +420 412 333 021, +420 734 362 948

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Děčín, Březinova 442/1 + pobočky (456) - +420 950 111 111

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Děčín, Sládkova 486/2 + pobočky (83) - +420 412 557 250

Okresní soud v Děčíně - portal.justice.cz/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Děčín, Masarykovo nám. 1/1 - +420 412 709 811