Studijní a vědecké knihovny

Vědecká knihovna Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Provozujeme knihovnu. Půjčujeme knihy, kopírujeme a skenujeme dokumenty. Umožňujeme přístup k elektronickým bibliografickým a plnotextovým databázím.

33 kmÚstí nad Labem, Pasteurova 5 + pobočky (9)

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna shromažďuje knihovní fond zaměřený na vědu, techniku, architekturu, umění a stavitelství.

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na literaturu o sklářství a textilním průmyslu, germaniku v českých zemích a regionální literaturu.

Knihovna ÚJV Řež

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu v oborech jaderná fyzika, jaderná technika, jaderná energetika, chemie, přírodní vědy, fyzikální chemie, fyzika.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Zeměměřická knihovna VÚGTK

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR

Provozujeme knihovnu s odbornou literaturou. Disponujeme zahraničními časopisy z oblasti elektroniky, fyziky, radiotechniky a výpočetní techniky.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Knihovna Geologického ústavu AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

80 kmPraha - Lysolaje, Rozvojová 269 + pobočky (3)

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna Ústavu termomechaniky AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou. K dispozici je mezinárodní meziknihovní výpůjční služba.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 13:00)

Knihovna Ústavu informatiky AV ČR

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu, vědecké časopisy a výzkumné zprávy.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR

Provoz knihovny především se zaměřením na literaturu z oblasti hydrodynamiky.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Knihovna Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na literaturu z oblastí geologie, geochemie, seismotektoniky, kompozitních a uhlíkových materiálů a dalších.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna Historického ústavu AV ČR, v.v.i.

Provoz knihovny a studovny s odbornou literaturou.

81 kmPraha - Prosek, Prosecká 809/76 + pobočky (4)

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na odbornou literaturu z oborů chemie, biologie, biochemie či mikrobiologie a dalších.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna Akademie výtvarných umění

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

ZAVŘENO (Otevírá v 11:00)

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Asociace knihoven vysokých škol ČR

Zastupování, hájení a prosazování zájmů vysokoškolských knihoven a vytváření základny pro spolupráci.

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Archivu ČVUT

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:30)

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Fyzikálního ústavu AV ČR Cukrovarnická

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Provozujeme vědeckou knihovnu. K dispozici je připojení k internetu a on-line katalog knih. Půjčujeme knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové nosiče, cizojazyčnou literaturu a další dokumenty. Umožňujeme telefonickou i elektronickou rezervaci knih. Poskytujeme …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna Pražské konzervatoře

Provozujeme knihovnu a archiv s odbornou literaturou. Zaměřujeme se na materiály z 19. století, ale i díla ze starších historických období.

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Výpůjčky jsou pouze prezenční.

84 kmPraha - Malá Strana, Letenská 123/4 + pobočky (2)

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Puncovního úřadu

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Vědecká knihovna

Poskytování služeb vědecké knihovny se zaměřením na zahraničně politickou literaturu.

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Institutu Terezínské iniciativy

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 12:00)

Knihovna Etnologického ústavu AV ČR

Shromažďování etnologických, etnografických a folkloristických publikací i literatury příbuzných oborů.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Nabídka služeb knihovny a studovny s odbornou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Knihovna Ústavu pro jazyk český AV ČR

Nabízíme služby knihovny s odbornou literaturou a bibliografie. K dispozici je studovna. Vedeme elektronický katalog knih a časopisů.

Knihovna Slovanského ústavu AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)