Záchranné služby

Územní odbor Děčín

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Markvartice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské soutěže.

Město Česká Kamenice

Sbor dobrovolných hasičů zajišťuje ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mikulášovice

Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s mládeží.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Velký Šenov

Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s mládeží.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Brtníky

Sdružování dobrovolných hasičů. Pořádáme pravidelné soutěže, hasičské bály, sportovní klání nebo pálení čarodějnic.

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Děčín 4

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Zabezpečování ambulantní pohotovostní a přednemocniční neodkladné péče.