Pobočky Speciální ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Speciální ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Základní škola pro 315 žáků s družinou. Vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.

Speciální ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Základní škola pro 315 žáků s družinou. Vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.

Speciální ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Nabídka služeb speciálně-pedagogického centra. Nabízíme speciální pedagogickou a komplexní psychologickou diagnostiku nebo krizovou intervenci.